submit


तपाईं पहिले देखि नै खाता छ. त्यसपछि लग मा हेर्न यहाँ आफ्नो मनपर्ने खेल ।. दर्ता गर्न हुन सक्षम गर्न यो सुविधा प्रयोग. नयाँ प्रेमी को राजकुमारी छ बस आमन्त्रित आफ्नो आमाबाबुले मा खाने गर्दा उनको त्यो भेट कहिल्यै भएको छ. त्यो गर्न चाहनुहुन्छ बनाउन एक राम्रो छाप छैन तर धेरै समय तयार गर्न छ । सक्छ तपाईं उनको मदत छनौट सिद्ध ढूँढने एक उपहार, तर पनि कुक गर्न एक स्वादिष्ट खाने यो खेल मा केटीहरूलाई लागि छ ।

About