submit


एक विचार हुन सक्छ कि दिइएको, प्रभावशाली संख्या लगभग तीन, पाँच अर्ब पुरुष ग्रह मा, यो हुँदैन जटिल पूरा गर्न एक मानिस । तैपनि, यो मामला छ । र पनि भने, तपाईं के गर्न एक पूरा, त्यसपछि तपाईं पाउन आवश्यक छ के गर्न उहाँलाई भन्न र कसरी यो काम गर्न छ । कुनै जादू औषधि अवस्थित आकर्षित गर्न तिर यो तपाईं संलग्न एक चर्चा मा तपाईं संग, तर जे भए पनि तपाईं साँच्चै आवश्यकता छैन. किन यो छ. किनभने छौं सुन्दर र पर्याप्त भरोसा मा तपाईं यो आफैलाई गर्न

About