submit


यो जानकारी संकलन गर्न इरादा छ मानक समूह सुनिश्चित गर्न पठाएर आफ्नो. तिनीहरूले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ विषय विकल्प लिखित को उद्देश्यको लागि विज्ञापन लक्षित छ । तपाईं सही पहुँच र को आफ्नो व्यक्तिगत डाटा, साथै अनुरोध गर्न हटान, सीमा भित्र सेट द्वारा व्यवस्था छ । तपाईं पनि गर्न सक्छन्, कुनै पनि समय मा समीक्षा गर्न आफ्नो विकल्प को मामला मा लक्षित छ । अझ बढी सिक्न हाम्रो गोपनीयता नीति

About